Author Archive for psoni

About psoni

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego – Koszt ubezpieczenia 50 osób (25 dzieci i 25 rodziców) od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas prowadzonych form wsparcia w projekcie  pn. ,,Utworzenie Świetlicy Terapeutycznej w Kurozwękach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”

PSONI Koło w Staszowie informuje o wynikach zapytania ofertowego na zadanie: „Koszt ubezpieczenia 50 osób (25 dzieci i 25 rodziców) od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas prowadzonych form wsparcia w projekcie... czytaj więcej...
Skip to content